PROVET d.o.o.
Nikolaja Gogolja br.48
11030 Beograd, Srbija
Tel: +381 11/75-49-777
Fax:+381 11/75-49-103 office@provet.co.rs

Potražite

SPISAK PROIZVODA

Spisak veterinarskih lekova


Naziv proizvoda Aktivna supstance Pakovanje Ciljne vrste
Aivlosin 42,5 mg/g
premix
Tilvalozin Vreća
5 i 20 kg
Svinje
Avitubal Tuberkulin avijarni 10 x 5 ml Živina Svinje Goveda
Biocan DHPPI+L Živi virus štenećaka
Živi Adenovirus pasa tip 2
Parvovirus pasa
Virus parainfluence
+
Leptospira
icterohaemorrhagiae
Leptospira canicola
Leptospira grippotyphosa
Aluminium hidroksid gel
10 x 1 ml Biocan DHPPI

10 x 1 ml
Biocan L
Psi
Bioestrovet Kloprostenol
Bočica
20 ml
Krave, Kobile, Krmače
Bovitubal Tuberkulin
goveđi
10 x 5ml Goveda Ovce
Koze Svinje Konji
Psi
Caliersantel Klosantel Boca
250 ml
Goveda Ovce
Colivet-o 4800 plv. Kolistin-sulfat Kesa
1 kg
Svinje
Goveda
CTC oblete Hlortetraciklin hidrohlorid Blister 1tbl
Kutija 100 tbl
Goveda
Dexaveto 0,2 Deksametazon
Boca
50 ml
Konji
Goveda
Psi
Mačke
Doxyvet-o 50S Doksiciklin hiklat Vreća
1 kg
Goveda
Svinje
Elavitol plv Vitamini i minerali Kesica
20 gr 100gr
Kesa
1 kg
Vreća
20 kg,25 kg
Živina
Svinje
Enrobioflox 10% Enrofloksacin Boca
1000 ml
Goveda
Svinje
Živina
Gamaret Špric
10 ml
Krave
Hepatovet-o Sorbitol 49,1%,
MgSO4.7H2O
Boca
1 lit.
Goveda Ovce
Koze Svinje Konji
Psi
Mačke Živina Krznašice
Indigest Menbuton Boca
100 ml
Goveda Ovce
Koze
Svinje
Konji
Psi
Marbocyl 2% Marbofloksacin Boca
100ml
Goveda
Svinje
Marbocyl 10% Marbofloksacin Boca
100 ml
Goveda
Svinje
Moxapulvis 50% Amoksicilin Troslojna kesa
1 kg
Svinje
VMD-Oligovit Plus plv Vitamini i oligo elementi Kesica
20 g i 100 g
Kesa
1 kg
Vreća
20 i 25 kg
Svinje
Goveda
Živina
Ovce
Konji
Ornibur Virus živi atenuirani Gumboro bolesti 10 x 500 doza
i
10 x 5000
doza
Živina
Parvosin-OL Inaktivisani parvovirus svinja Boca
100 ml
Svinje
Pen-Strep 20/20 Benzilpenicilin-prokain+
Dihidrostreptomicin-sulfat
Boca
100 ml
Konji
Goveda Svinje
Ovce
Psi
Promotor L Vitamini
Slobodne masne kiseline
Boca
20 ml.
Boca
1 lit.
Živina
Kunići
Goveda Svinje
Ovce
Konji
Retardoxi 20% LA Oksitetraciklin Boca
100 ml
Svinje
Goveda
Roborante Calier Kazein-peptid+
Kalcijum-fosforil holin hlorid +
Cijanokobalamin (vitamin B12)
Boca
100 ml
Goveda Ovce
Koze Svinje Konji
Psi
Mačke Krznašice
Roxacin inj. Enrofloksacin Boca
100 ml
Goveda
Svinje
Roxacin ORAL Enrofloksacin Boca
1000 ml
5000 ml
Živina
Golubovi
Sergeon PG 400+200 Serumski gonadotropin+
Horionski gonadotropin
Kutija
5 doza Kutija
1 doza
Krmače
Nazimice
Top spot on stronger Permetrin Dog
50x1 ml
Psi
Univerm total Prazikvantel
Pirantel pamoat
Fenbendazol
Blister
2x10 tableta

Bočica
200 tableta
Psi
Veteglan d-Cloprostenol natrijum Bočica
20 ml
Krave
Krmače
Vitamin B+K+Holin Vitamini+ provitamini Boca
1 l
Goveda
Jagnjad Svinje Živina
Xylased Ksilazin
(u obliku hidrohlorida)
Bočica
1 x 50 ml
Konji
Goveda
Psi
Mačke